serce świadomości
KSIĄŻKI

Serce świadomości – Eben Alexander

13 marca 2019

Serce świadomości” jest trudną książka, którą najlepiej się czyta powoli i ze zrozumieniem. Sądzę, że dla wielu osób może ona być zbyt przytłaczająca. Jest w niej bowiem sporo informacji z dziedziny fizyki, neurologii i innych nauk z pogranicza medycyny, co może przerażać. Ale warto się nie zrażać. Tylko brnąć…

Głównym założeniem autora jest wyjaśnienie rzeczy niewyjaśnionych. I to mu się w pewnym sensie udaje. Mnie urzekł swoją dociekliwością lekarza i otwartością serca na to, co niewytłumaczalne. A wszystko to za sprawą jego życiowych doświadczeń.

Eben początkowo skupia się na głównie na mózgu, który jest narzędziem zakłócającym działanie naszej świadomości. Język mózgowy ogranicza bowiem nasz umysł, który kiedy pozbawiony jest tej bezustannej paplaniny w głowie, potrafi pokonać barierę czasu i materii.

Następnie dotyka problemu różnych zagadnień związanych z naszym ciałem i naszą świadomością. Otwarcie mówi o reinkarnacji, uzdrowieniach, medytacji czy jasnowidzeniu. Przytacza dziesiątki badań naukowych, które popierają teorie, dla nas wydawałoby się irracjonalne.

Osobiście, tak jak autor, wierzę w życie po śmierci. Odbiega ono na pewno od naszej tradycyjnej wizji, wykreowanej na przełomie tysięcy lat (zasługa kościoła), jednak z pewnością istnieje. Podoba mi się punkt patrzenie Ebena, że to my sami wybieramy sobie kolejne w cielenia, które mają być dla nas nagrodą bądź karą. Jesteśmy bowiem dla siebie najlepszym (najsurowszym) sędzią. Patrząc z punktu widzenia wieczności, każde wcielenie ma nieś ze sobą naukę.

To co dziś wydaje się dla nas czymś abstrakcyjnym za kilkadziesiąt lat będzie codziennością. Musimy być otwarci na to czego nie da się wyjaśnić.